1. Homepagina
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

1. Alle rechten zijn voorbehouden op het (website)design, het logo en al het studiemateriaal van Invicta Academy VOF.

2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan teksten op de website. Ondanks de controles die Invicta Academy uitvoert, kunnen er fouten in de communicatie plaatsvinden.

3. Eenieder die zich aanmeldt voor een activiteit van Invicta Academy gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.

4. Het gebruik van afbeeldingen, foto’s en teksten van Invicta Academy op websites en merchandise van derden is niet toegestaan.

5. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s. De klant dient het aankoopbedrag voor de start van te cursus/les te hebben betaald.

6. Wanneer Invicta Academy het noodzakelijk acht, heeft Invicta Academy ten alle tijden het recht om een aanmelding af te wijzen of een aanmelding te weren.

7. Het aanbod van Invicta Academy is gevarieerd.

a. T.a.v. de decentrale selectie cursussen, wat een middel is om je voor te bereiden op de decentrale selectie in leiden, is dat er geen garantie is voor plaatsing en/of selectie voor ronde 2 van de decentrale selectie in Leiden. Invicta Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende inhoud van de selectie t.o.v. de aangeboden cursus.

b. Ook t.a.v. de bijlessen en/of tentamentrainingen geven wij geen garanties af voor het halen van toetsen en/of tentamens. Invicta Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende inhoud van de toets t.o.v. ons aanbod.

8. Mocht Invicta Academy het noodzakelijk achten een activiteit (gedeeltelijk) te annuleren, dan heeft zij hier ten alle tijden het recht toe. De klanten, die zich hebben aangemeld voor deze specifieke activiteit, zullen volledige gerestitueerd worden, mocht de cursus volledig geannuleerd worden. Als de cursus gedeeltelijk geannuleerd wordt, zal een gedeelte van het aankoopbedrag worden gerestitueerd.

9. Bij afmelding van de klant t.a.v. decentrale selectie cursus krijgt de klant van Invicta Academy het volledige cursus bedrag gerestitueerd mits de afmelding 2 weken voor de cursus plaats vindt. Is de afmelding tussen de 13-10 dagen voor de cursus dan zal Invicta Academy 75% van het aankoopbedrag restitueren. Is de afmelding tussen de 9-6 dagen voor de cursus dan zal Invicta Academy 50% van het aankoopbedrag restitueren. Is de afmelding tussen de 5-3 dagen voor de cursus dan zal Invicta Academy 25% van het aankoopbedrag restitueren. Is de afmelding korter dan 3 dagen voor de cursus dan zal Invicta 0% van het aankoopbedrag restitueren. Dezelfde regels gelden voor de tentamentrainingen. Voor bijlessen geldt dat deze in overleg met de docenten verplaatst kunnen worden. Bij annulering door de klant zal Invicta Academy zich niet genoodzaakt voelen om de klant te restitueren. Bij annulering door Invicta Academy en/of haar docenten zal het volledige lesbedrag (van de desbetreffende geannuleerde les) gerestitueerd worden.

10. Een klant, die zijn onvrede wil uiten middels een klacht, heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres info@invicta-academy.nl . Als Invicta Academy de klacht heeft ontvangen, mag de klant binnen 5 werkdagen een reactie terugverwachten. Als deze termijn niet gehaald zal worden, mag Invicta Academy de termijn verlengen, mits de klant hierover wordt geïnformeerd binnen 5 werkdagen.

11. Bij de stapelkorting (voor de decentrale selectie training) zal de klant in eerste instantie het volledige bedrag moeten betalen aan Invicta Academy. Bij elke extra klant die hij/zij aandraagt gaat er 10% af van het cursusbedrag af met een maximum van 100% (gratis cursus). De korting kan nooit boven de 100% komen, dus de klant kan nooit meer dan het cursus bedrag ontvangen. De aangedragen klanten moeten de cursus hebben gevolgd en hebben betaald alvorens Invicta Academy deze klant meerekent voor de korting. Een week na de cursus zal de klant van Invicta Academy het bedrag ontvangen wat openstaat, nadat het verrekend is met de korting die verdiend is.

12. Het wisselen van cursusgroepen is toegestaan, mits er toestemming is van Invicta Academy.

13. Het wisselen van docent is toegestaan, mits er toestemming is van Invicta Academy.

13. Invicta Academy mag een klant uit de cursus verwijderen op basis het vertoonde gedrag.

14. Invicta Academy mag een klant weigeren verder les te geven op basis het vertoonde gedrag.

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID

1. Als Invicta Academy aansprakelijk geacht kan worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Mocht de klant onjuiste en/of onvolledige gegevens hebben verstrekt, waardoor er schade is ontstaan, dan is Invicta Academy niet aansprakelijk.

3. De aansprakelijkheid van Invicta Academy eindigt bij het uit te keren bedrag van haar verzekeraar in een voorkomend schadegeval.

4. Invicta Academy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die volgt uit het volgende; de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Invicta Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Invicta Academy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

5. Mocht de schade het gevolg zijn van opzet en/of grove nalatigheid van de kant van Invicta Academy dan gelden de opgenomen beperking in de aansprakelijkheid niet.

6. De klant vrijwaart Invicta Academy voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de cursus schade lijden en waar Invicta Academy niet aansprakelijk voor is.

Neem contact op

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, ons e-mailadres info@invicta-academy.nl of via ons telefoonnummer 0647054114. Wij helpen u graag verder!
  • Direct snel in contact komen
  • Altijd snel terecht voor onderwijsondersteuning
  • Kwaliteit en professionaliteit
  • Eerlijke prijzen